TUR

turappen.no

Personvern GDPR

 • Ansvarlig for appene er AppHaug ved Erik Haug. E-post: apphaug@yahoo.co Alle spørsmål vedrørende lagring av data i forbindelse med bruk av appen rettes til ovennevnte e-post adresse.
 • Ved registrering av brukerkonto i appen samtykker bruker i at brukernavnet, som genereres av oppgitt “fornavn” + “etternavn”, kan vises i ulike lister i appen, på nettsider og i media. Brukere som ikke har oppsøkt og registrert poster vil aldri bli vist i slike lister eller oppføringer.
 • Brukerne har mulighet til å "anonymisere" seg ved å endre brukernavnet. Dette kan gjøres på appens hjemmeside: wwww.turappen.no
 • E-post registreres for å kunne sende brukeren nytt passord ved behov og for å motta relevant informasjon om appen. Brukeren vil ikke motta informasjon fra tredjepart uten samtykke.
 • Brukerens bostedskommune og fylke registreres for å kunne lage regionale poenglister og for å bruke ressurser til å bedre tilbudet der det er flest registrerte brukere.
 • Ved registrering av postbesøk i appen vil tidspunkt for besøk av post bli registret og vist på listen “Siste besøk”. Brukeren kan reservere seg mot visning her ved å henvende seg på e-post til TUR.
 • Telefonens GPS-posisjon vil aldri bli registrert eller gjort tilgjengelig for andre via TUR.
 • Informasjon som legges inn i brukerkonto vil for øvrig aldri bli gjort tilgjengelig for tredjepart.
 • Ønskes brukerkonto slettet kan dette gjøres i appen (ios), på "min side" på www.turappen.no eller ved henvendelse til: apphaug@yahoo.com

Ferdsel og parkering

 • Norsk lov, lokale forskrifter og bestemmelser gjelder når du bruker TUR.
 • All ferdsel skjer på eget ansvar, og brukeren må aldri utsette seg selv andre for fare ved bruk av appen.

 • Hvis poster er utilgjengelig; på privat grunn, på dyrket mark, innenfor avstengte områder eller tilsvarende, må brukeren ikke forsøke å oppsøke postpunktet og registrere besøk. Postene er satt ut som GPS-poster og ikke kontrollert i terrenget av TUR. Noen poster vil derfor ikke være tilgjengelige.

 • Alle brukere må parkere kjøretøy forsvarlig i henhold til norsk lov og veitrafikkloven.
 • Utilgjengelige poster eller feil ved forslag til parkering kan rapporteres til: apphaug@yahoo.com.